top of page

Publiku kaasamise platvorm Votemo: Vallutame virtuaal- ja hübriidürituste maailma

Votemo on Eesti startup, mis pakub interaktiivseid publiku kaasamise lahendusi hübriid- ja virtuaalsündmustele, striimeritele ning televisioonile. Miks on publiku kaasamine oluline ja millised on Votemo tulevikuplaanid, seda jagas meiega ettevõtte kaasasutaja Dagmar Mäe.


Artikkel ilmus 4. mail 2021 ajakirjas Director. Loe originaallugu

Mis on Votemo ja miks on publiku kaasamine oluline?


Votemo on platvorm, mis võimaldab muuta üritused, telesaated ja ülekanded mängulisemaks ja meeldejäävamaks, pakkudes publikule võimalusi osalemiseks ja kaasarääkimiseks. Erinevate uuringute kohaselt tegeleb 99% virtuaalüritustel osalejatest ning ca 90% televaatajatest samaaegselt ka millegi muuga ning nende tähelepanu on hajutatud. Samal ajal suudavad sotsiaalmeedia ning mängud publiku tähelepanu ekraanidele naelutada lausa tundideks. Ka haridusvaldkonnas liigutakse järjest enam kaasava ja interaktiivse õppe suunas.

On selge, et passiivse publiku aeg on möödas ning tuleviku meediaelamused on järjest interaktiivsemad. Publiku kaasamine aitab vaatajaid pikemalt ärksatena hoida ning vaadatava sisu relevantsemaks ja meeldejäävamaks muuta. Me kõik tunneme end hinnatumana, kui meie mõtteid ja arvamusi võetakse arvesse. Publikult saadud info, nii kommentaaride, küsimuste või muul kujul aktiivsuse näol, on iga ürituse korraldaja, streameri ja telekanali jaoks väärtuslik info, mille pinnalt projekti edukust hinnata ja tulevikuplaane seada.

Milles avaldub Votemo unikaalsus võrreldes konkurentidega?


Votemole sarnaseid tööriistu on hetkel turul mitmeid, kuid on paar asja, mis meid selgelt konkurentidest eristab. Saame pakkuda lahendusi, mis on teostatud lähtuvalt kliendi brändimaailmast. Üks hea näide sellest on vastavalt kliendi soovidele loodud animeeritud emojid, mis võimaldavad luua vaatajatele meelelahutusliku seose soovitud väärtuste, kaubamärgi, toote või sündmusega. See on ka üks element, mida meie kliendid tihti välja toovad, kui põhjuse, miks just Votemo oma partneriks valida. Teisena tooksin välja tarkvaralahenduse, mis võimaldab publiku interaktsioonide tulemused ekraanigraafikana ülekandele kuvada. Hiljuti võttis meiega ühendust Inglismaa üks suuremaid üritusturundus-ettevõtteid, kelle jaoks just see funktsionaalsus oli miski, mida nende senine lahendus ei võimaldanud. Meie kolmas oluline konkurentsieelis on rakendusliidese ehk API olemasolu, mis annab kliendile võimaluse Votemo interaktsioonide tulemused teiste süsteemidega liidestada.

Online-ürituste jaoks mõeldud platvormid arenevad hetkel ülehelikiirusel ning tänane unikaalsus on juba homne standard. Seetõttu tegeleme meiegi igapäevaselt sellega, et välja töötada uusi lahendusi, mis publiku kaasamise veel lihtsamaks ja mängulisemaks muudaksid ning seeläbi meie klientidele konkurentsieelise annaksid.

Millisena näete Votemo lähitulevikku selles hübriidürituste võidujooksus?


Hetkel liigume aktiivselt SaaS platvormi väljaarendamise suunas. Automatiseerides kogu teenustsükli konto loomisest arve tasumiseni avanevad meile võimalused muutuda atraktiivseks ka klientidele, kes seni on piiratud eelarve tõttu pidanud publiku kaasamisest loobuma. Täna paiknevad meie kliendid peaasjalikult Eestis ja Baltikumis, järgmise sihi oleme seadnud Londonile. Sealne üritusturunduse turg on üks maailma suurimaid ning just Londonis pesitseb enamus Suurbritannia üritusturundusega tegelevaid ettevõtteid.

Selleks, et kõiki plaane ellu viia, oleme hetkel aktiivselt otsimas tehnilist koostööpartnerit, kellega leivad ühte kappi panna, koostöös kõik planeeritud edasiarendused ellu viia ja tulevikus ühiselt tehtu vilju nautida. Ühtlasi plaanime ka tõsta järgmise investeeringu ettevõtte laienemisplaanide finantseerimiseks. Tulevik paistab põnev ja võimalusterohke.

102 views

Comentários


bottom of page